Michael Harner – The Way of the Shaman

Když šamanismus, tak je potřeba pročíst i klasiku. K té určitě patří knížka Michaela Harnera The Way of the Shaman.

wsJe to taková klasika o šamanismu a tak bylo její přečtení prakticky povinností.
Michael Harner je antropolog a jak o něm napsal Stanislav Grof „Michael Harner is not just an anthropologist who has studied shamanism, he is an authentic white shaman.“

Michael Harner se zabývá šamanismem prakticky čtvrt století. Je zakladatelem a ředitelem Foundation for Shamanic Studies.
Je to asi jedna z největších kapacit na šamanismus.

Jestli jsem to dobře pochopil, vydestiloval z různých druhů šamanismu, které se praktikovaly nebo praktikují v různých částech světa, takovou esenci šamanismu, kterou nazval core shamanishm .
Toto „učení“ nebo „metodiku“ potom představil západním lidem a pořádá workshopy o šamanismu.
Trochu se různí názory na to, jestli je to správný přístup – dříve byli šamani „vyvolení“, nyní může různé šamanské praktiky používat prakticky každý.
Sám nad tím trochu váhám (ne přímo nad metodami Michaela Harnera, ale celkově nad tím, jestli vůbec máme právo takto zjednodušené metody používat. Ale spíše u mě převažuje názor, že je lepší dělat to alespoň takovýmhle stylem a napojit se co nejvíce na „zdroj“, než nedělat nic.

Jak se mi knížka líbila? Michael Harner určitě odvedl výbornou práci. Když už jsem o nějaké problematice něco věděl, nebylo to zas tak úžasné. Ale kdybych četl tuhle knížku jako úvod do šamanismu, určitě bych byl spokojený.

Be Sociable, Share!